Informacyjny Serwis Policyjny

Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego - paralizator elektryczny TASER X26. Część I

nadkom. Marek Sulikowski, nadkom. Grzegorz Patrzek, mł. asp. Tomasz Popczyński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, kursów specjalistycznych oraz policjantów pełniących służbę w jednostkach terenowych Policji. Bezpieczeństwo policjanta w służbie jest rzeczą najważniejszą, dlatego też powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe, między innymi w zakresie stosowania technicznych środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu Policji. Przedmiotowa publikacja stanowi kompendium wiedzy z tematu warunków, zasad oraz przypadków stosowania przez policjantów paralizatora elektrycznego.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj