Informacyjny Serwis Policyjny

Strzelba gładko lufowa Hatsan Escort kal. 12/76

nadkom. Tomasz Stechnij, kom. Krzysztof Fojcik, asp. Aleksandra Kukuła, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok

Niniejszy skrypt przeznaczony jest przede wszystkim dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, jednakże za względu na zawarte w nim treści i poruszaną tematykę może stanowić materiał pomocniczy dla słuchaczy odbywających kursy specjalistyczne oraz kursy doskonalenia zawodowego. Skrypt przedstawia treści dotyczące:

-        budowy i obsługi strzelby gładkolufowej Hatsan Escort,

-        właściwości bojowych i przeznaczenia strzelby gładkolufowej Hatsan Escort,

-        działania poszczególnych części i mechanizmów strzelby gładkolufowej Hatsan Escort.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj