Informacyjny Serwis Policyjny

Pierwsza pomoc. Rany, krwotoki, wstrząs – przyczyny, objawy, postępowanie

mł. asp. Bartosz Saczka, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok

Opracowanie to zawiera sposoby postępowania z osobami rannymi, które przeprowadzać będą ratownicy niemedyczni lub inne osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy zarówno w warunkach „cywilnych”, jak i w sytuacjach „policyjnych” np.: patroli, działań pododdziałów zwartych czy grup realizacyjnych. Rozdział pierwszy zawiera informacje na temat ran, ich rodzajów oraz sposobów postępowania przy użyciu zarówno klasycznych materiałów opatrunkowych, jak i nowoczesnych, taktycznych środków opatrunkowych. Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące problematyki krwotoków zewnętrznych i wewnętrznych, a także sposobów postępowania w takich przypadkach. Rozdział trzeci dotyczy wstrząsu, czyli zaburzeń pracy organizmu spowodowanego różnymi czynnikami oraz metod reagowania w takich sytuacjach. Rozdział czwarty poświęcony jest problematyce zabezpieczania przed materiałem zakaźnym w czasie udzielania pierwszej pomocy.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj