Informacyjny Serwis Policyjny

Pełnienie służby konwojowej

podkom. Marcin Kaszuba, podkom. Tomasz Sibiela, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok

W celu przybliżenia policjantom wiedzy niezbędnej do pełnienia służby konwojowej, wyjaśniono w omawianym opracowaniu podstawowe pojęcia z zakresu służby konwojowej oraz zasady organizacji konwojów. Poruszono również problematykę wydarzeń nadzwyczajnych w konwojach, wskazując sposób postępowania policjantów w takiej sytuacji. Materiały przedstawione w publikacji powinny posłużyć policjantom odbywającym szkolenie podstawowe, a także doskonalącym swój warsztat zawodowy w zakresie wykonywania konwojów i doprowadzeń.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj