Informacyjny Serwis Policyjny

Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego

podkom. Jacek Copik, podkom. Arkadiusz Kaczyński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok

Opracowanie jest kompendium wiedzy na temat pozycji procesowej i nazewnictwa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego. Ujęto w nim również w formie graficznej prawa i obowiązki:

-       osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia;

-       osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie; oraz

-       obwinionego,

a także podjęto próbę porównania tych podmiotów z nazewnictwem sprawcy w procesie karnym.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj