Informacyjny Serwis Policyjny

Dzieciobójstwo. Zarys historii stosowania kar.

podinsp. Violetta Grudzień, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok

Opracowanie to pozwala na poszerzenie przez uczestników szkoleń i kursów wiedzy z problematyki związanej z historią prawodawstwa polskiego na tle prawa europejskiego w przedmiocie przestępstwa dzieciobójstwa. W sposób precyzyjny autorka dokonuje omówienia jurysdykcji przestępstwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na definicje pojęcia „w okresie porodu”.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj