Informacyjny Serwis Policyjny

Prawne aspekty zabezpieczenia imprez masowych

podinsp. Robert Perek, nadkom. Przemysław Cichoń, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 20010.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj