Informacyjny Serwis Policyjny

Pełnienie służby konwojowej

Krzysztof Olejnik, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 42

Opracowanie niniejsze skierowane jest głównie do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, ale również może stanowić pomoc dydaktyczną dla słuchaczy odbywających szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Poruszono w nim problematykę wydarzeń nadzwyczajnych, do jakich dochodzi w trakcie wykonywania zadań związanych z konwojowaniem osób lub wzmacnianiem konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów, wskazując zasady postępowania policjantów w takich sytuacjach. Opracowanie może wspomagać pozalekcyjne przygotowanie się słuchaczy do zajęć programowych ukierunkowanych na proces kształcenia umiejętności policjanta związanych z podjęciem i pełnieniem służby prewencyjnej w Policji.

  • Pełnienie służby konwojowej
    Pełnienie służby konwojowej

Pliki do pobrania

powrót
drukuj