Informacyjny Serwis Policyjny

Poszukiwanie osób zaginionych

Dorota Gryglewicz, Robert Andrzejewski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 24

Sposób i zakres prowadzenia poszukiwania osób zaginionych zależy od wielu czynników, które określają kategorię zaginięcia (ze względu na osobę i powód, np. dzieci, młodzież, osoby starsze; choroba, uprowadzenie, świadome zerwanie kontaktów z bliskimi). Opracowanie niniejsze określa m.in. charakter postępowania policjanta w takich przypadkach. w części końcowej znajdują się wzory dokumentów wskazujące sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej czynności poszukiwawczych (m.in. wzór zawiadomienia o zaginięciu osoby, potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby).

  • Poszukiwanie osób zaginionych
    Poszukiwanie osób zaginionych

Pliki do pobrania

powrót
drukuj