Informacyjny Serwis Policyjny

Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości

Dorota Gryglewicz, Robert Andrzejewski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 17

Osoba o nieustalonej tożsamości to osoba, której danych personalnych nie można ustalić z powodu jej choroby lub celowego zatajania tożsamości. Zadaniem policjanta jest podjąć czynności identyfikacyjne z chwilą ujawnienia takiej osoby oraz odpowiednio je udokumentować. Opracowanie omawia m.in. zakres i charakter tych czynności oraz zawiera wypełniony wzór protokołu przekazania osoby o nieustalonej tożsamości.

  • Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości
    Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości

Pliki do pobrania

powrót
drukuj