Informacyjny Serwis Policyjny

Przykłady zarzutów do wybranych kategorii wykroczeń

Piotr Cekała, Anna Gołąbek, Maciej Kalinowski, Dorota Przypolska-Przybysz, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2008 rok; ss. 28

Wniosek o ukaranie na sprawcę wykroczenia to jedno z najważniejszych pism procesowych sporządzanych przez policjantów w ramach czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Ważnym elementem wniosku jest konkluzja. Sporządzenie jej może jednak nastręczać pewne trudności, zadaniem publikacji jest przybliżyć czytelnikom wiadomości w zakresie jej poprawnej budowy pod względem wymogów formalnych. Autorzy czynią to, m.in. ukazując szereg przykladowych konkluzji, dotyczacych kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw szczególnych, stosowanych na co dzień przez policjantów. Publikacja powinna zainteresować funkcjonariuszy pełniących slużbę na stanowiskach dzielnicowych w jednostkach terenowych policji lub w zespołach oskarżycieli publicznych.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj