Informacyjny Serwis Policyjny

Wzory wypełniania dokumentów z ruchu drogowego

Piotr Sochacki, Jarosław Potalski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 44

Policjant prewencji wykonując zadania z zakresu służby na drodze, musi sporządzić określone dokumenty. Niniejsza publikacja powstała właśnie w celu przybliżenia zasad i sposobów ich wypełniania. Jej zadaniem jest także ujednolicenie zasad wypełniania druków.

W publikacji omówiono powody wystawienia dokumentów, liczbę sporządzanych egzemplarzy oraz ich rozdysponowanie, oprócz tego zamieszczono przykładowe wypełnione druki, co jest bardzo przydatne w procesie nauczania. Spośród najważniejszych dokumentów uwzględniono m.in.: Kartę rejestracyjną Mrd-5, Pokwitowanie zatrzymanego prawa jazdy, Pokwitowanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu oraz notatkę urzędową.

Opracowanie ma służyć głównie policjantom szkolenia podstawowego.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj