Informacyjny Serwis Policyjny
 • Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

  Zamieszczony 01.03.2010  O

  Na wniosek Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu mł. insp. Zbigniewa Stawarza, dotychczasowego Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

  Czytaj całość

 • Odprawa psychologów

  Zamieszczony 26.02.2010  S

  Przez ostatni tydzień Szkoła Policji w Pile gościła uczestników odprawy szkoleniowej dla kierowników wydziałów (sekcji) zespołów psychologów KWP oraz psychologów ze szkół Policji. Odprawie przewodniczyła mł. insp. Małgorzata Chmielewska - naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych KGP.

  Czytaj całość

 • Spotkanie w Ołomuńcu

  Zamieszczony 26.02.2010  O

  Opolski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Bogdan Klimek wziął udział w uroczystości związanej z przyznaniem tytułu najlepszego policjanta roku garnizonu ołomunieckiego. Od 1 stycznia br. Ołomuniecka Komenda Wojewódzka Policji jest nowym partnerem opolskiego garnizonu.

  Czytaj całość

 • Wspólna wymiana doświadczeń

  Zamieszczony 25.02.2010  B

  Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na stałe wpisało się w harmonogram doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy różnych służb i żołnierzy. Kolejny już raz spotkali się na czterodniowych warsztatach. Podczas nich po raz pierwszy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi światowymi trendami technicznymi w zakresie środków przymusu oraz technik obserwacji.

  Czytaj całość

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o Policji

  Zamieszczony 24.02.2010  K

  23 lutego 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dotyczący ustawy o Policji.

  Czytaj całość