Informacyjny Serwis Policyjny
 • Apolityczność to podstawa Policji

  Zamieszczony 03.04.2009  K

  Apolityczność polskiej Policji, to jeden z fundamentów funkcjonowania tej instytucji. Nieangażowanie się policjantów w jakąkolwiek działalność polityczną, realizowanie swoich zadań niezależnie od tego co działo i dzieje się na polskiej scenie politycznej to zasady bardzo skrupulatnie przestrzegane przez nas wszystkich. To między innymi ich realizacja przyczyniła się do tak znaczącego wzrostu zaufania społecznego do polskiej Policji, zaufania, którym obywatele obdarzają każdego z nas.

  Czytaj całość

 • Zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybrane stanowiska służbowe w Policji

  Zamieszczony 01.04.2009  K

  Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zostają wprowadzone zmiany w "Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji". Uwzględniają one wnioski i uwagi kierowane do Komendanta Głównego Policji przez zarządzających postępowania kwalifikacyjne i mają na celu racjonalizację wykorzystywania w Policji zasobu kadrowego wyłonionego w przeprowadzonych już postępowaniach kwalifikacyjnych. Powinny one pozytywnie wpłynąć na właściwy dobór kadry kierowniczej oraz przyspieszyć działania związane z obsadzaniem kluczowych stanowisk i zapewnić tym samym prawidłowe funkcjonowanie jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

  Czytaj całość

 • Nikt nie zabrał przywilejów socjalnych policjantom

  Zamieszczony 31.03.2009  K

  W związku z informacjami prasowymi, sugerującymi, odebranie świadczeń socjalnych policjantom natychmiast wyjaśniamy, że doniesienia te są nieprawdziwe. Komendant Główny Policji nie odebrał funkcjonariuszom żadnych świadczeń, a co za tym idzie nie wysłał jakiegokolwiek pisma, w którym miałby informować o odebraniu dopłat do wypoczynków, do dojazdów do miejsca pracy, czy też wypłat za remont mieszkań i domów. Takiej możliwości nie ma bowiem świadczenia te są zagwarantowane prawem (ustawa o Policji). Wypłaty odpraw są uzależnione od wpływu do budżetu Policji kolejnych transz dofinansowania z budżetu państwa.

  Czytaj całość

 • I międzynarodowe szkolenie służb mundurowych

  Zamieszczony 26.03.2009  R

  W Raciborzu odbyło się I międzynarodowe szkolenie służb mundurowych. Zostało zorganizowane przy współpracy dwóch największych polskich organizacji skupiających służby mundurowe: IPA Polska i PZISM Polski Związek Służb Mundurowych. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób z kraju i zagranicy, prezentujących różne służby mundurowe takie jak policja, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, straż miejska oraz renomowane firmy ochroniarskie.

  Czytaj całość

 • Podwyżki dla policjantów

  Zamieszczony 13.03.2009  K

  W 2009 roku Policja otrzymała 438 573 tys. zł na wzrost uposażeń funkcjonariuszy, co pozwoli – po dokonaniu przeszeregowań niektórych stanowisk służbowych oraz likwidacji kategoryzacji w oddziałach prewencji Policji – na podwyżki w wysokości około 282 zł (brutto) w przeliczeniu na każdego policjanta, z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Kwota podwyżki dla konkretnego funkcjonariusza będzie zależeć m.in. od stażu służby, grupy zaszeregowania, a także od opinii przełożonego, na podstawie której podejmowane będą decyzje o przyznaniu uznaniowego dodatku służbowego.

  Czytaj całość