Informacyjny Serwis Policyjny
 • Wnioski o mianowanie na pierwszy stopień oficerski

  Zamieszczony 16.06.2010  K

  W Komendzie Głównej Policji na bieżąco trwają prace nad przygotowaniem wniosków o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Dokumentacja podpisana przez Komendanta Głównego niezwłocznie przekazywana jest do MSWiA.

  Czytaj całość

 • Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012

  Zamieszczony 28.05.2010  L

  "Grajmy do jednej bramki – bezpieczne Euro 2012" – to projekt, na realizację którego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie. Projekt, na który przeznaczono kwotę 37 192 Euro przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe lubelskich policjantów w Holandii, Belgii i Hiszpanii.

  Czytaj całość

 • Policjant Ruchu Drogowego 2010

  Zamieszczony 27.05.2010  

  W Rzeszowie odbył się wojewódzki finał konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 2010". Zmagania trwały od rana, a najlepsi policjanci drogówki - sierżant Stanisław Stabryła z Sanoka i sierżant Piotr Domaradzki z Rzeszowa, będą reprezentować Podkarpacie w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 22-24 czerwca w Poznaniu. Odbywający się cyklicznie konkurs jest okazją do przybliżenia społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współzawodnictwo owocuje też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych policjantów, a tym samym ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.

  Czytaj całość

 • Kolejny milion dla łódzkiej Policji

  Zamieszczony 24.05.2010  

  24 maja 2010 roku Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak i Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński uroczyście podpisali umowę, na mocy której Łódzki Garnizon Policji otrzymał dotację celową w kwocie 1 miliona złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, środków techniki dla pionu ruchu drogowego, pionu prewencji i pionu kryminalnego oraz sprzętu służącego ochronie informacji niejawnych.

  Czytaj całość

 • Miedzynarodowy Turniej Piłkarski

  Zamieszczony 21.05.2010  P

  Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Błażejewku, osiemnaście drużyn rozpoczęło rywalizację o laur zwycięstwa podczas XII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. W rywalizacji wraz z policjantami z Poznania wezmą udział także policjanci z Węgier, Rumunii, Litwy i Ukrainy oraz strażacy i funkcjonariusze Straży Granicznej. W uroczystym otwarciu turnieju udział wziął Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu młodszy inspektor Krzysztof Jarosz.

  Czytaj całość