Informacyjny Serwis Policyjny
 • Specjalna grupa w KGP ds. wybryków chuligańskich w Kownie

  Zamieszczony 30.03.2011  K

  Czytaj całość

 • Jest projekt zmian rozporządzenia dotyczącego zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych

  Zamieszczony 23.03.2011  K

  Standaryzacja uprawnień przysługujących policjantom i pracownikom zatrudnionym w kontyngentach, ułatwienia w zakresie pozyskania fachowców posiadających specjalistyczne kwalifikacje (lekarzy, pielęgniarzy, informatyków) oraz możliwość korzystania z rezerwy osobowej, jaką będą mogli stanowić emeryci policyjni posiadający bogate doświadczenie zawodowe – to główne założenia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

  Czytaj całość

 • Podwyższanie dodatku służbowego na czas określony - skuteczne narzędzie motywacyjne

  Zamieszczony 22.03.2011  K

  Przyznawanie i podwyższanie dodatków służbowych i funkcyjnych to jedna z form motywacji. Nie może być jednak traktowana jak jednorazowe wydarzenie. Aby była skuteczna musi odbywać się cyklicznie i okresowo.

  Czytaj całość

 • Od dziś funkcjonariusze bardziej chronieni

  Zamieszczony 22.03.2011  K

  Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych, którzy z racji pełnionych obowiązków są w największym stopniu narażeni na niebezpieczeństwo osobiste, uległa wzmocnieniu. Wchodząca dziś w życie nowelizacja m.in. Kodeksu karnego rozciąga ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych także na obywateli, którzy pomimo braku obowiązku, reagują na dostrzeżone naruszenia prawa i występują w obronie bezpieczeństwa publicznego.

  Czytaj całość

 • Służby ponadnormatywne w Łodzi

  Zamieszczony 22.03.2011   Łódzkie

  2 marca 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łódź a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, na mocy której miasto zobowiązało się przekazać 1.000.000 złotych na dodatkowe patrole w ramach tzw. służb ponadnormatywnej.

  Czytaj całość