Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOL dla ekspertów zajmujących się wywiadem finansowym oraz analizą informacji finansowych w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Zamieszczony Data publikacji 27.04.2018
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów zajmujących się wywiadem finansowym oraz analizą informacji finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Kurs "Financial Intelligence and analysis of financial data" odbędzie się w Holandii (Apeldoorn) w dniach 18 - 21 czerwca 2018 roku.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze oraz pracownicy organów ścigania zajmujący się analizą finansową, w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w dziedzinie analizy finansowej podczas prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz w dziedzinie gromadzenia, oceny oraz zestawienia i analizy danych finansowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. 

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 2 maja 2018 r. 

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, CBŚP oraz WSPol nie będą uwzględniane. 

 
Tagi: praca
powrót
drukuj