Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnego handlu i przemytu gatunków zagrożonych

Zamieszczony Data publikacji 27.04.2018
W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla funkcjonariuszy oraz pracowników służb zajmujących się zwalczaniem nielegalnego handlu i przemytu gatunków zagrożonych. Kurs "Wildlife trafficking" odbędzie się w Hiszpanii (Aranjuez) w dniach 26 – 29 czerwca 2018 roku.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze oraz pracownicy organów ścigania zajmujący się zwalczaniem nielegalnego przemytu i handlu gatunków objętych ochroną i zagrożonych wyginięciem. Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania handlu gatunkami objętymi ochroną przez zorganizowane grupy przestępcze oraz umocnienie współpracy między służbami zwłaszcza w kontekście CITES, EUROPOL oraz INTERPOL. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. 

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Szkół Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 4 maja 2018 r. 

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP CBŚP oraz Szkół Policji nie będą uwzględniane. 

 
powrót
drukuj