Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów dokonujących analiz finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Zamieszczony Data publikacji 07.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów dokonujących analiz finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu pn. „Follow the money”. Szkolenie odbędzie się w Czechach (Praga) w dniach 5 – 8 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci dokonujący analiz finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Głównym celem kursu jest zwiększenie wykorzystania danych wywiadowczych w postępowaniach karnych, zbieranie, ocena, zestawianie, analizowanie danych finansowych i transakcji. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 25 września 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj