Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu zwalczania przemytu kokainy

Zamieszczony Data publikacji 07.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu zwalczania przemytu kokainy pn. „Cocaine Smuggling”. Szkolenie odbędzie się na Cyprze (Larnaka) w dniach 27 – 29 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą śledczy pracujący w jednostkach zajmujących się zwalczaniem przemytu kokainy, a także zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w przestępstwa narkotykowe. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. 

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 1 października 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj