Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla administratorów i operatorów systemów teleinformatycznych SIS II, VIS oraz Eurodac

Zamieszczony Data publikacji 07.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla administratorów i operatorów systemów teleinformatycznych SIS II, VIS, oraz Eurodac, pn.: „Train the Technical Trainers – SIS II, VIS, EURODAC – IT Operators”. Szkolenie odbędzie się w Estonii (Tallin) w dniach 8 – 9 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą doświadczeni operatorzy/administratorzy sieci teleinformatycznych SIS II, VIS oraz Eurodac, którzy będą prowadzić szkolenia oraz brać udział w misjach ewaluacyjnych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 września 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BWiIK KGP, BŁiI KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj