Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie identyfikacji ofiar katastrof

Zamieszczony Data publikacji 05.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie identyfikacji ofiar katastrof. Szkolenie odbędzie się na Malcie w dniach 29 października – 2 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze zajmujący się czynnościami dochodzeniowo-śledczymi oraz techniką kryminalistyczną (oględziny miejsca zdarzenia, daktyloskopowanie, analiza DNA), a także pracownicy służb ratowniczych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 września 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, oraz CLKP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj