Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Leadership”.

Zamieszczony Data publikacji 05.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie Połączonych Zespołów Śledczych – „Joint Investigation Team - Leadership”. Szkolenie odbędzie się we Francji (Saint-Cyr-au-Mont-d'or) w dniach 5 – 9 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania oraz prokuratorzy mogący w przyszłości pełnić funkcję kierownicze w grupach JIT. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 września br.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj