Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie prowadzenia negocjacji w sytuacji wzięcia zakładników i komunikacji w sytuacjach kryzysowych

Zamieszczony Data publikacji 05.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie prowadzenia negocjacji w sytuacji wzięcia zakładników i komunikacji w sytuacjach kryzysowych – „Crisis hostage negotiation and crisis communication”. Szkolenie odbędzie się w Szwecji (Sztokholm) w dniach 13 – 16 listopada 2018 r.

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowić będą eksperci realizujący zadania związane z negocjacjami w sytuacji wzięcia zakładników oraz funkcjonariusze odpowiedzialni za komunikację społeczną w ww. sytuacjach. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 września 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GSP KGP, BOA KGP oraz CBŚP, nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj