Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla funkcjonariuszy operacyjnych w zakresie wykrywania nowych tożsamości w skali międzynarodowej

Zamieszczony Data publikacji 05.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla funkcjonariuszy operacyjnych w zakresie wykrywania nowych tożsamości w skali międzynarodowej – „Undercover officers - new identities on international scale”. Szkolenie odbędzie się we Włoszech (Rzym) w dniach 6 – 9 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze realizujący działania operacyjne w zakresie współpracy transgranicznej. Celem szkolenia będzie również zwiększenie wykrywalności oraz skuteczności międzynarodowej współpracy operacyjnej, a także opracowanie oraz przetestowanie obecnych przepisów prawnych i procedur w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 września 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa CBŚP, nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj