Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu dziećmi

Zamieszczony Data publikacji 05.09.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu dziećmi – „Child trafficking”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 19 – 22 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy realizujący działania w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących handlu dziećmi. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 17 września 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP, z pominięciem kierownictwa BK KGP, nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj