Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu nielegalnej produkcji i przemytu konopi indyjskich

Zamieszczony Data publikacji 08.08.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów organów ścigania z zakresu nielegalnej produkcji i przemytu konopi indyjskich pn. "Cannabis Production and Smuggling”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 29 – 31 października 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą śledczy pracujący w jednostkach zajmujących się zwalczaniem nielegalnej produkcji i dostaw konopi indyjskich, a także zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w przestępstwa narkotykowe. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj