Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu przetwarzania danych osobowych pasażerów

Zamieszczony Data publikacji 08.08.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów organów ścigania z zakresu przetwarzania danych osobowych pasażerów pn. „Passenger Name Record”. Szkolenie odbędzie się w Niemczech (Münster) w dniach 23 – 25 października 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ścigania oraz analitycy, pracujący w krajowych jednostkach ds. informacji pasażerskiej, którzy przeprowadzą szkolenie wykorzystując zdobytą wiedzę podczas kursu w swoich placówkach. Program kursu obejmuje sprawy związane m. in. z danymi osobowymi pasażerów (Passenger Name Record), w celu zidentyfikowania osób zaangażowanych w terroryzm lub poważne przestępstwa międzynarodowe. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BWiIK KGP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj