Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów organów ścigania i kryminalistyki w zakresie problematyki pozyskiwania dowodów dzięki cyfrowej technice kryminalistycznej

Zamieszczony Data publikacji 07.08.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów organów ścigania i kryminalistyki w zakresie problematyki pozyskiwania dowodów dzięki cyfrowej technice kryminalistycznej pn. „Forensic Science and Evidence – Challenges for Policing”. Szkolenie odbędzie się w Finlandii (Tampere) w dniach 16-19 października 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ścigania i kryminalistyki, którzy zawodowo zajmują się problematyką pozyskiwania dowodów. Szczególna uwaga poświęcona zostanie tematyce dowodów cyfrowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 30 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj