Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLudla ekspertów organów ścigania w zakresie nielegalnej migracji ze szczególnym uwzględnieniem państw bałkańskich

Zamieszczony Data publikacji 07.08.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów organów ścigania w zakresie nielegalnej migracji ze szczególnym uwzględnieniem państw bałkańskich pn. „Facilitating Illegal Immigration”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 16-18 października 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ścigania, którzy zawodowo zajmują się problematyką nielegalnej migracji ze szczególnym uwzględnieniem państw w obrębie Morza Śródziemnego. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 30 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj