Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów organów ścigania w zakresie techniki kryminalistycznej wykorzystywanej w odniesieniu do jawnych źródeł informacji

Zamieszczony Data publikacji 07.08.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów organów ścigania w zakresie techniki kryminalistycznej wykorzystywanej w odniesieniu do jawnych źródeł informacji pn. "Open Source IT Forensics". Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 12-22 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ścigania, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu śledztw związanych z zaawansowanymi technologiami. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj