Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów organów ścigania w zakresie problematyki praw własności intelektualnej

Zamieszczony Data publikacji 07.08.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów organów ścigania dotyczącym problematyki praw własności intelektualnej pn. „Intellectual Property Rights – Counterfeiting  and  Piracy”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt)  w dniach  5 - 9  listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić  będą eksperci organów ścigania, którzy zawodowo zajmują się wykrywaniem i analizą przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie tematyce podrabiania i piractwa. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 września 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj