Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów dotyczące utylizacji materiałów wybuchowych

Zamieszczony Data publikacji 07.08.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów dotyczące utylizacji materiałów wybuchowych pn. „EU/MS European EOD Network Conference/Seminar & Training”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona) w dniach 16 – 19  października 2018 r.

Grupę   docelową   ww.   przedsięwzięcia   stanowić   będą   eksperci, którzy zawodowo zajmują się problematyką utylizacji oraz rozdysponowania materiałów wybuchowych. Szczególnymi odbiorcami ww. konferencji będą saperzy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 30 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BOA KGP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj