Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie współpracy organów ścigania w kwestii wykorzystywania i wyzysku ludzi

Zamieszczony Data publikacji 07.06.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie współpracy organów ścigania w kwestii wykorzystywania i wyzysku ludzi "THB - Labour Exploitation" . Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 17 – 19 września 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie ścigania handlu ludźmi. Celem szkolenia będzie teoretyczne oraz praktyczne poszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
powrót
drukuj