Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLU - „Open Sources Intelligence - Capacity Building and Techniques”

Zamieszczony Data publikacji 09.01.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu wywiadu źródeł jawnych, tzw. białego wywiadu kryminalnego – „Open Sources Intelligence - Capacity Building and Techniques”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 19 – 23 marca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze (śledztwa/dochodzenia) oraz realizujący zadania w ramach wywiadu i analizy kryminalnej w tym zakresie. Celem przedsięwzięcia będzie m. in. poszerzenie wiedzy, w tym praktycznych jej aspektów, technicznych możliwości wykorzystania otwartych źródeł w prowadzeniu wywiadu, a także informacji dostępnych w internecie dla późniejszych działań. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 

 
Tagi:
powrót
drukuj