Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości popełnianej przeciwko mieniu przez mobilne grupy przestępcze

Zamieszczony Data publikacji 29.06.2017
W ramach CEPOL organizowane jest w szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości popełnianej przeciwko mieniu przez mobilne grupy przestępcze – „Organised Property Crime Committed by Mobile Organised Crime Groups”. Szkolenie odbędzie się w Niemczech (Münster) w dniach 26 - 28 września 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za wspomniane powyżej kwestie i zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy w tym obszarze, w szczególności  podniesienia świadomości w odniesieniu do możliwości poprawy współpracy międzynarodowej poprzez wykorzystanie takich instytucji, jak Europol i Eurojust. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura  Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 12 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj