Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji

Zamieszczony Data publikacji 22.06.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji – „Combating facilitation of illegal immigration - EU external border policy”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 19 – 21 września 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci odpowiedzialni za zwalczanie zorganizowanej przestępczości ułatwiającej nielegalną migrację. Celem przedsięwzięcia będzie poprawa reakcji związanej z przepływami migracyjnymi do Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki prewencyjnej i bieżących działań ratowniczych prowadzonych przez państwa członkowskie UE na zewnętrznych granicach UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 14 lipca 2017 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj