Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu: „Narkotyki Syntetyczne” (Synthetic Drugs)

Zamieszczony Data publikacji 10.03.2017

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych – „Synthetic Drugs”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Loures) w dniach 19 – 21 kwietnia 2017 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania przestępczości narkotykowej w zakresie nielegalnej produkcji oraz przemytu narkotyków syntetycznych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 17 marca br. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.

BMWP KGP

 
Tagi:
powrót
drukuj