Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji

DZ. URZ. 2020.67
Ogłoszony: 30.12.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj