Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 220 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2019 r.

Decyzja nr 220 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie adaptacji zawodowej policjantów

DZ. URZ. 2019.93
Ogłoszony: 12.07.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj