Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 152 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2019 r.

Decyzja nr 152 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2019.80
Ogłoszony: 20.05.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj