Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 146 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 maja 2019 r.

Decyzja nr 146 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze

DZ. URZ. 2019.79
Ogłoszony: 20.05.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj