Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Decyzja nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Policji

DZ. URZ. 2019.68
Ogłoszony: 19.04.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj