Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Decyzja nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

DZ. URZ. 2019.67
Ogłoszony: 19.04.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj