Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2019.38
Ogłoszony: 03.04.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj