Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

DZ. URZ. 2019.36
Ogłoszony: 03.04.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj