Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji

DZ. URZ. 2019.35
Ogłoszony: 03.04.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj