Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2019 r.

Decyzja nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji

DZ. URZ. 2019.25
Ogłoszony: 07.03.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj