Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 56 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2019 r.

Decyzja nr 56 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2019.23
Ogłoszony: 28.02.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj