Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 404 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Decyzja nr 404 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2019.5
Ogłoszony: 07.01.2019

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj